R

Rehabilitacja niemowląt

Kiedy Stosujemy rehabilitację u niemowląt?
  • wcześniaki, dzieci z niską masą urodzeniową
  • asymertria ułożeniowa
  • nieprawidłowe napięcie mięśniowo-wzmożone, obniżone
  • opóźnienia ruchowe
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • dysplazja stawów biodrowych
  • porażenie splotu barkowego
  • kręcz szyi
  • zespoły genetyczne (Downa, Williamsa i wiele innych)