Terapia manualna

Na czym polega leczenie terapią manualną?

 • Polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa oraz tkanek miękkich.
 • Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji
  i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

Jak wygląda terapia manualna?

Manualna diagnostyka medyczna obejmuje wszelkie środki służące rozpoznawaniu odwracalnych zaburzeń postawy ciała i czynności układu ruchu. Podstawą
jest zwyczajowe postępowanie lekarskie, którego zadaniem jest ogólna ocena kliniczna pacjenta. Statyczne i dynamiczne badanie postawy ciała i układu ruchu zostaje udoskonalone w sposób istotny lekarską diagnostyką manualną. Umożliwia ona palpacyjne rozpoznawanie najdelikatniejszych zaburzeń czynności ruchowej
pod względem ilościowym i jakościowym oraz objawów odruchowych,
takich jak zmiana konsystencji mięśni, więzadeł, tkanki podskórnej i skóry. Za pomocą specjalistycznych testów terapeuta szuka przyczyny bólu lub dysfunkcji, która często znajduje się z dala od miejsca, w którym odczuwamy objawy. Następnie zależnie
czy przyczyną  jest nerw, staw, mięsień czy więzadło, terapeuta stosuje odpowiednią metodę leczenia:

 • Mobilizacje – oddziaływanie na stawy w celu poprawy i zwiększenia ruchomości
  w stawach – np. trakcje, ślizgi,
 • Techniki poizometrycznej relaksacji mięśni (TPIRM)
 • Manipulacje – to technika szybka, przede wszystkim uruchamiająca staw,
  której często służy likwidacjom zablokowań
 • Masaż – oddziaływanie na tkanki miękkie:  skórę, mięśnie, powięzi, nerwy, więzadła, ścięgna, okostną, organy wewnętrzne),
 • Stretching (rozciąganie),
 • Neuromobilizacje – to techniki służące przywróceniu prawidłowej przesuwalności nerwów względem innych tkanek,
 • Ponadto pacjent otrzymuje wskazania dotyczące czynności życia codziennego,
  in. najlepszej pozycji do spania, siedzenia, podnoszenia ciężkich przedmiotów, unikania sytuacji stanowiących zagrożenie dla stanu zdrowia pacjenta itp.

Kompleksowa terapia przewiduje również zalecenia dla pacjenta do wykonywania ćwiczeń w domu i/lub w pracy, zmierzających do zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotów.

Korzyści terapii manualnej:

 • Jest fizjologiczną metodą leczenia, likwiduje źródło choroby,
 • Skraca czas leczenia,
 • Zwiększa sprawność ruchową,
 • Zmniejszenie lub wyeliminowanie zapalenie tkanek miękkich,
 • Szybszy powrót do normalnej aktywności i pracy,
 • Uniknięcie przewlekłej farmakoterapii oraz jej skutków ubocznych,
 • Może być stosowana przez pacjenta w domu

Wskazania do terapii manualnej:

 • Bóle głowy, migreny,
 • Bóle kręgosłupa,
 • Skrzywienia kręgosłupa,
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa i kończyn,
 • Wady postawy,
 • Drętwienie kończyn,
 • Ograniczenia zakresów ruchu w stawach m.in. po urazach, złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, zabiegach operacyjnych,
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego, uszkodzenie  łąkotek,
 • Nerwobóle,
 • Stany napięcia mięśni,
 • Przemęczenie,
 • Zaburzenia snu.
 • Czynne procesy nowotworowe i gruźlicze,
 • Świeże złamania czy też rozległe urazy skóry,
 • Ostre stany zapalne,
 • Stan po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego w obrębie kręgosłupa wyklucza manipulację operowanego odcinka,
 • Zapalenie stawów,
 • Niewydolność krążenia mózgowego,
 • Poważne zaburzenia internistyczne.