Vojta

 • Metoda Vojty - Tactum Sanitas

  Metoda Vojty - Tactum Sanitas

to dziś synonim jednej z najskuteczniejszych metod fizjoterapii, przede wszystkim dedykowana jako metoda rehabilitacji niemowląt, ale szeroko stosowana wśród dzieci i dorosłych. Vojta, w wyniku niemal pięćdziesięciu lat pracy nad rozwojem metody, praktykowania jej i ciągłego ulepszania, stała się nieodzownym narzędziem pracy lekarzy, fizjoterapeutów, a także koterapeutów, czyli rodziców dzieci z dysfunkcjami neurologiczno-motorycznymi. Jest to metoda diagnostyczna, jak i terapeutyczna, której skuteczność potwierdzono w ośrodkach zdrowia na całym świecie. Jednak Vojta to nie tylko metoda, to także jej twórca, prof. Vaclav Vojta, który poświęcił jej całe swoje zawodowe życie. Wniósł on ogromny wkład i zaangażowanie w opracowanie i promowanie efektywnych działań na rzecz rehabilitacji niemowląt między innymi z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Václav Vojta,

twórca metody od jego imienia nazwanej metodą Vojty. Urodził się 12 lipca 1917 roku w Mokrosuky w Bohemii, w Czechosłowacji (obecnie Czechy). W 1937 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Karola w Pradze. Z powodu okupacji niemieckiej zmuszony był je przerwać do 1947. W tym samym roku rozpoczął specjalizacje w neurologii i neurologii dziecięcej. Po ukończeniu studiów w 1948 roku został adiunktem w Klinice Neurologicznej Uniwersytetu Karola w Pradze. Był tam asystentem prof. Hennera. Otrzymał od swego ówczesnego koordynatora, zadanie znalezienia terapii dla dzieci z porażeniem mózgowym dla nowo otwartej kliniki w północno-wschodniej Bochemii. Wówczas to Vojta odkrył podstawę swojej późniejszej metody rehabilitacyjnej. W 1954 roku uzyskał tytuł specjalisty neurologii. Swoją rezydenturę u prof. Hennera zakończył dwa lata później. W 1957 roku zdał egzamin i został specjalistą neurologii dziecięcej.

W 1956 roku został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Pediatrii Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Nr 4 Uniwersytetu Praskiego. Tam pracował do 1961 roku, kiedy to powierzono mu zarządzanie wydziałem ambulatoryjnym neurologii dziecVaclav_Vojta_09ięcej w Pradze. Tu także prowadził warsztaty dla fizjoterapeutów dotyczące wzorców ruchowych motoryki spontanicznej niemowląt, dzieci i młodzieży oraz seminaria dla lekarzy na temat prowadzenia diagnozy dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. W 1961 roku został również mianowany Dyrektorem Szpitala Dziecięcego specjalizującego się w leczeniu porażenia mózgowego.

W wyniku zawirowań politycznych w Europie i w związku z inwazją wojsk Układu Warszawskiego, w sierpniu 1968 roku Vaclav Vojta z żoną i trojgiem dzieci nie wrócił z pobytu wakacyjnego w Jugosławii do kraju. Zdecydował się na emigrację i schronił się w Republice Federalnej Niemiec. Jesienią został zatrudniony w Uniwersyteckiej Klinice Ortopedii w Kolonii jako asystent prof. Imhäuser‘a. Dostał tym samym szansę na rozwój studiów kinezjologicznych i dalszych badań. Prowadził też kursy diagnozy dla lekarzy, jak również warsztaty terapii dla fizjoterapeutów. Powstał wówczas zespół opracowujący metodę Vojty. Jednym z członków owego zespołu była Monika Hahlen, która obecnie bierze udział w szkoleniach metody Vojty dla polskich terapeutów. W 1974 roku prof. Vojta wydał monografię zatytułowaną „Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter – Frühdiagnose und Frühtherapie” („Porażenie mózgowe u niemowląt – wczesna diagnoza i terapia”), zawierającą kompletną wiedzę na temat metody Vojty w zakresie diagnostyki i terapii. W 1974 otrzymał też nagrodę Heinrich’a-Heine’go – najwyższe odznaczenie Niemieckiego Towarzystwa Ortopedii.

Wiosną 1975 roku Vojta przeniósł się z Kolonii do Centrum Dziecka w Monachium w Górnej Bawarii. Tam kierował działem rehabilitacji i był zastępcą szefa wydziału prof. Theodore’a Hellbrügge’go. W tym ośrodku również powstał zespół lekarzy i terapeutów zajmujących się rozwojem metody Vojty. W 1984 roku utworzył Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty – „Internationale Vojta-Gesellschaft e.V” odpVaclav_Vojta_04owiedzialne za kształcenie instruktorów metody Vojty oraz organizację szkoleń i kursów dla fizjoterapeutów i lekarzy. Stowarzyszenie nadal prężnie działa szkoląc terapeutów na całym świecie. Co roku organizowane są seminaria dla lekarzy w tematyce badania kinezjologicznego i neurologicznego niemowląt i dzieci. Dziś kursy terapeutyczne i diagnostyczne metody Vojty odbywają się między innymi w: Czechach, Słowacji, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Norwegii, Polsce, Korei, Japonii, Meksyku, Włoszech, Argentynie, Chile, Francji, Szwecji, Wenezueli i Indiach. Sam Vojta pracował w Centrum Dziecka do 31 grudnia 1995 roku, kiedy to odszedł na emeryturę. Kontynuował jednak pracę jako naukowiec, lekarz i nauczyciel do ostatnich dni. Zmarł 12 września 2000 roku po ciężkiej chorobie.

Vaclav Vojta za swą pracę i publikacje był wielokrotnie wyróżniany. Był laureatem wielu prestiżowych nagród i zdobył uznanie środowiska akademickiego na całym świecie. Oprócz wspomnianego odznaczenia Heine’go otrzymał również:

 • 1979 medal “Growing with Each Other” (Rośnijmy razem) od „Aktion Sonnenschein”
 • 1983 Nagroda Ernst’a von Bergmann’a za szkolenia i edukację medyczną od Federalnej Izby Lekarskiej
 • 1984 Bundesverdienstkreutz „Krzyż Zasługi Republiki Federalnej”
 • 1990 medal Meinhard’a von Pfaundler’a za szkolenia i edukację pediatryczną od Stowarzyszenia Pediatrów Niemieckich
 • 1994 najwyższe wyróżnienia w Korei i Japonii; profesor honorowy w College Catholicum Medicinae w Seulu w Korei Południowej
 • 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym neurologii i neurologii dziecięcej oraz ponownie przyjęty do kadry pedagogicznej Uniwersytetu Karola w Pradze
 • 1999 nagroda Theodor’a Hellbrügge’go za szczególne zasługi dla promocji i rozwoju oraz dalszy rozwój rehabilitacji od „Aktion Sonnenschein”
 • X 2000 pośmiertnie Order Zasługi Republiki Czeskiej od prezydenta Vaclava Havla

Napisał również ponad 100 prac naukowych i dwie kompletne monografie, którymi to pracami przyczynił się do usystematyzowania wiedzy na temat kinezjologii rozwoju: Die zerebrale Bewegungsstörungen im Säuglingsalter (“Porażenie mózgowe u niemowląt”) oraz Vojta-Prinzip (“Pryncypium Vojty”).

vojta
metoda vojty ćwiczenia
ćwiczenia vojty
vaclav vojta
rehabilitacja metodą vojty
vojta method
ćwiczenia metodą vojty
terapia vojty
rehabilitacja vojty
metodą vojty
terapia metodą vojty

rehabilitacja niemowląt
metody rehabilitacji niemowląt

Print Friendly

Tagi: , , , , ,